HEM

Föreningen Katrinetorps Vänner

med syfte att stödja återställandet av Katrinetorp Landeri och dess verksamhet vid gården och genom kunskap och intresse medverka till att öka gårdens kulturhistoriska värde och en förstärkt besöksupplevelse.

Var alltid beredd att visa ditt giltiga medlemskort.

MEDLEMSAKTIVITETER

GOD FORTSÄTTNING

PÅ DET NYA ÅRET.

Vi återkommer snart

med nya spännande aktiviteter.

 

Fakturor avseende Medlemsavgift för 2019 kommer att skickas ut till nuvarande medlemmar första veckan i februari.

 

Kommande Medlemsaktiviteter

Jan - 2019

I JANUARI vilar vi och samlar krafter inför ännu ett innehållsrikt år med

Katrinetorps Vänner på Katrinetorp Landeri.

Feb - 2019

Mar - 2019

Någon gång i FEBRUARI...

FILMVISNING

Någon gång i MARS...

FÖREDRAG & FILMVISNING