HEM
VÄLKOMMEN!
Aurora i Herrskapsträdgården
Gårdsplanen m Huvudbyggnaden o Östra Magasinet
Pergola i Fricks Trädgård
Stallet med Entré-butiken
Herrskapsträdgården

Föreningen Katrinetorps Vänner

med syfte att stödja återställandet av Katrinetorp Landeri och dess verksamhet vid gården och genom kunskap och intresse medverka till att öka gårdens kulturhistoriska värde och en förstärkt besöksupplevelse.

MEDLEMSAKTIVITETER

Var alltid beredd att visa ditt giltiga medlemskort.

Årets Föreningsstämma genomförs per capsulam - genom poströstning per e-post/brev - med anledning av de restriktioner som gäller pga Corona-pandemin.

Information har gått ut till samtliga medlemmar.

TIDIGARE MEDLEMSAKTIVITETER 2020

TORSDAG 12 MARS - 18:00-20:30 - FÖREDRAG
Bostaden under 1800-talets första hälft - Empirens bostad


Hur levde man i - hur använde man - och hur inredde man ett hem under 1800-talets första hälft?


Antikexperten JAN MIKAEL ERKINANTTI höll ett mycket uppskattat både underhållande och lärande föredrag om hemmets kulturhistoria med Katrinetorps corps de logi som exempel.


TORSDAG 27 FEBRUARI - 18:00-20:30 - FILMVISNING
Dags igen för en Jane Austen-film!


1814 skrev Jane Austen romanen "MANSFIELD PARK" vars filmatisering vi nu skall visa. Det sägs vara den roman Jane Austen själv älskade mest. Det är också den roman som bäst gestaltar hennes eget liv och uppväxt.

Filmbolag: Scanbox


Mansfield Park... Vid blott 12 års ålder tvingas Fanny Price lämna sin familj för att växa upp hos sina rika släktingar på den stora herrgården Mansfield Park. Hon känner sig varken hemma eller accepterad hos familjen Bertram här. Men tillvaron på Mansfield Park vänds helt upp och ner.....