FÖRENINGEN

Vår förening

Katrinetorps Vänner är en ideell förening. Dess inriktning skall vara allmännyttig och ha till syfte att stödja återställandet av Katrinetorps gård och dess verksamhet vid gården samt genom kunskap och intresse medverka till att öka gårdens kulturhistoriska värde och en förstärkt besöksupplevelse. Föreningens verksamhet skall ha ett folkbildande innehåll. Föreningen har sitt säte i Malmö.

 

 

STYRELSEN

Sedan föreningsstämman den 28 mars 2019 och det efterföljande konstituerande styrelsemötet består föreningens styrelse enligt följande:

  • Ordförande Rolf Lantz
  • Vice ordförande Bo Arwidsson
  • Kassör Leif Andersson
  • Sekreterare Ingemar Steimer
  • Ledamot Lena Areflod
  • Ledamot Birgitta Carlén
  • Ledamot Yrsa Carlson

 

 

FÖRENINGSSTÄMMAN 2019

Föreningens ordinarie årsstämma avhölls den 28 mars 2019 i Stallet på Katrinetorp Landeri och i en sedvanlig trivsam anda.

 

Inledningsvis framförde Intendent Mats Bohman Malmö Stads tack till föreningen och dess medlemmar för insatserna och stödet under 2018. Traditionsenligt ackompanjerades ordförandens genomgång av den välgjorda  årsberättelsen av ett uppskattat bildspel över föreningens aktiviteter under det gångna året. Kassör Leif Andersson kommenterade resultat- och balansräkningen och på rekommendation av revisorn och föga oväntat beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Vid de efterföljande valen blev det idel omval av de styrelseledamöter vars mandat gick ut. Även valberedningen, bestående av Lars Danielsson, Kaj Lundell och Signild Salander, fick fortsatt förtroende inför nästa års stämma.

 

Stämman följdes av en härlig Wallenbergare i Östra Magasinet med ett 60-tal föranmälda deltagare. Som 'efterrätt' serverade Intendent Mats Bohman ett mycket intressant och inspirerande anförande om vad som hittats i de brandförsäkringsbrev som upprättats av tidigare ägare till Katrinetorp Landeri.


Verksamhetsberättelse för 2018 kan beställas genom att skicka ett mail till info@katrinetorpsvanner.se

 

 

 


Stödverksamhet

VOLONTÄRER

Att vara VOLONTÄR är ett helt frivilligt uppdrag. Volontärerna är t ex behjälpliga under de olika arrangemang Katrinetorp Landeri har under året men också löpande vid behov. Ett stort stöd för Katrinetorp Landeri och en trevlig gemenskap inom Vänföreningen.

 

VILL DU BLI VOLONTÄR? Kontakta då Bo Arwidsson, bo.arwidsson@gmail.com eller 073-443 10 30 så berättar han mer om vad volontärskapet innebär. Omfattningen bestämmer du själv.

 

 

 

FÖRENINGENS BIDRAG TILL GÅRDEN

Helt i linje med syftet i stadgarna bidrar Vänföreningen till att öka gårdens kulturhistoriska värde bla genom finansiell stöttning till införskaffande av tidsenliga inventarier och till utveckling av trädgårdarna. Statyerna i Herrskapsträdgården och Taxusbuskarna är t ex skänkta av Katrinetorps Vänner.

 

PRESENTKORT

Varför inte skänka ett Presentkort för Medlemskap i Katrinetorps Vänner under 2020 till en nära vän eller anhörig? Kontakta oss på info@katrinetorpsvanner.se så ordnar vi med ett presentkort du kan överlämna. Endast 100 kr per medlem/år.

 

FRIVILLIGT BIDRAG

Vill du lämna ett frivilligt bidrag till Katrinetorps Vänner för att stödja oss i vårt arbete tas detta tacksamt emot. Skicka i så fall ett mail till info@katrinetorpsvanner.se för vidare information.

 

MEDLEMSKAP & SAMARBETSPARTNERS

 

Katrinetorps Vänners Kulturpris

Kandidat till att erhålla Katrinetorps Vänners Kulturpris skall vara en juridisk eller fysisk person som gjort en värdefull kulturbevarande och folkbildande insats.

Förslag till mottagare av Kulturpriset kan lämnas av föreningens medlemmar efter utlysning i ett meddelande till alla medlemmar. Med förslaget skall finnas en skriftlig motivering.

Föreningens styrelse beslutar om mottagare av priset och beslutet kan ej överklagas.

Ordinarie ledamot av styrelsen kan ej nomineras till mottagare av priset.

Priset skall utdelas vid en tid och med ett belopp som styrelsen beslutar.


KULTURPRISET 2010

2010 delades föreningens första Kulturpris på 10 000 kr ut i samband med föreningens

5-årsjubileum den 10 oktober av kommunalrådet Carina Nilsson. Den gången till filmproducent Magnus Gertten.

 

Motiveringen löd: Katrinetorps Vänners Kulturpris tilldelas Magnus Gertten för hans förtjänstfulla kulturinsats genom att i sin filmserie "Mitt Hjärtas Malmö" dokumentera vår stad under en tid som vi bör minnas.

KULTURPRISET 2015

I samband med föreningens 10-årsjubileum 2015 meddelades att Lars Sjöberg tilldelats Katrinetorps Vänners Kulturpris.


Styrelsens motivering: Katrinetorps Vänners Kulturpris tilldelas Lars Sjöberg för hans förtjänstfulla kulturinsats genom att göra till sin livsuppgift och att med stor spännvidd värna om det svenska kulturarvet. Vid ett flertal besök på Katrinetorp har han delat med sig ur sin stora kunskapsbank.


Prissumman på 10 000 kr överräcktes tillsammans med ett diplom efter original av konstnärinnan Sylvette Wikström i samband med Lars Sjöbergs föreläsning om gamla jultraditioner på svenska gods och gårdar den 17 november på Katrinetorp.